فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا

با تکمیل فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا، اطلاعاتی که وارد نموده‌اید توسط اریک ساعی مشاور مورد تایید سازمان مهاجرت کانادا مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه امکان مهاجرت برای شما ارسال می‌گردد.

بهترین روش مهاجرت

اریک ساعی آگاه به قوانین روز مهاجرت بوده و مراحل مهاجرت را قدم به قدم برای شما تشریح می‌کند. با تکمیل فرم ارزیابی رایگان، بهترین روش برای مهاجرت و اخذ اقامت دائم کانادا را به شما پیشنهاد می‌دهد.

اریک ساعی کیست؟

اریک ساعی فارغ‌التحصیل كارشناسى ارشد حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراعات از فرانسه (دانشگاه بوردو ٤) و مشاور مورد تایید سازمان مهاجرت کانادا می‌باشد.

اریک ساعی با توجه به قوانین روز مهاجرت کانادا فرم ارزیابی شما را بررسی می‌کند. در صورتی که حداقل شرایط مهاجرت را داشته باشید، بهترین روش مهاجرت را به شما پیشنهاد می‌نماید.

محرمانگی اطلاعات

از آنجا که ملزم به رعایت قوانین سازمان مهاجرت کانادا می‌باشیم، تمامی اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می‌دهید به صورت محرمانه ذخیره و مورد بررسی قرار می‌گیرد. اطلاعات شما در اختیار هیچ فرد یا مجموعه‌ای قرار نخواهد گرفت و بعد از بررسی نتیجه آن فقط به اطلاع خودتان خواهد رسید.

سازمان مهاجرت به کانادا